Privacy­verklaring

Inleiding 
Uw privacy is voor ons van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we op de website noorderheem.nl allemaal doen met de informatie die we over u te weten komen.

Verwerking van persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden alleen verzameld en gebruikt als dit wettelijk is toegestaan en de gegevens worden in dat geval op passende technische en organisatorische wijze beveiligd.
Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Deze persoonsgegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden verstrekt, tenzij één van de volgende situaties zich voordoet;

1. Wettelijke plicht of rechterlijke uitspraak: 
Het delen van de persoonsgegevens met andere partijen is soms verplicht op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak, bijvoorbeeld bij de opsporing van strafbare feiten.

2. Toestemming: 
In sommige gevallen vragen we eerst uw toestemming voordat we uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. 

De persoonsgegevens die wij van u verzamelen en gebruiken, in welke situaties dit gebeurt en waarom wij dit doen leggen wij hieronder uit.

Welke persoonsgegevens gebruiken wij? 
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon. Voorbeelden hiervan zijn uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres. 

Wij verwerken de volgende gegevens:
• Contactgegevens: Dit zijn de gegevens om contact met u op te kunnen nemen over het project waar uw informatie over wenst te ontvangen, zoals uw naam, telefoonnummer en e-mailadres. Wij geven deze gegevens door aan de desbetreffende makelaar.
• Klikgedrag en cookies: Dit zijn gegevens over uw bezoek aan onze website. Dit is anoniem Cookies zijn kleine bestandjes die uw voorkeuren tijdens het surfen op onze website onthouden en worden opgeslagen op uw eigen computer. Zo kan uw browser opnieuw herkend worden.

Voor welke doelen verwerken wij persoonsgegevens? 
Contactformulieren
Via onze website kunt u vragen stellen over het project waarin u geïnteresseerd bent. Hiervoor is het nodig om uw contactgegevens te verwerken, dit zijn uw naam en e-mailadres.

Klikgedrag en Cookies
Naast door u zelf verstrekte gegevens worden ook gegevens verzameld met betrekking tot het bezoek van onze website. Alle gegevens worden enerzijds gebruikt voor anoniem, statistisch onderzoek. Dit laatste gebeurt onder meer door het gebruik van cookies. Het type cookies dat wij gebruiken zijn analytische cookies. Dit zijn cookies waarmee wij het gebruik van onze website meten. Deze gegevens worden niet gebruikt om bezoekers persoonlijk te identificeren.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Bekijk daarom regelmatig het privacy statement voor een update van ons privacy beleid.

Vragen
Als u nog vragen hebt over ons privacy statement, neem dan contact op met ons. U vindt onze contactgegevens onderaan deze website of op de contactpagina.

Noorderheem logo
Landelijk wonen in Berkel en Rodenrijs