Ontdek alles over 't Noorderheem

Antwoorden op de meest gestelde vragen

Wellicht heeft u na het bestuderen van deze website nog vragen over het project, de locatie, het bouwproces en meer. Op deze pagina hebben we de meestgestelde vragen voor u bij elkaar gezet en ze voor u beantwoord.

Blader door de onderstaande vragen en antwoorden om meer te weten te komen over ons nieuwbouwproject. Staat uw vraag er niet bij of wilt u meer toelichting, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Duurzaamheid woningen, opties bouw, sanitair, zolderetage

Hoe duurzaam zijn de woningen?

In ’t Noorderheem is het uitermate duurzaam wonen. De woningen zijn 25% strenger gebouwd dan de BENG, Bijna Energie Neutraal Gebouwd, met energielabels A. De BENG is een berekening die wordt gevraagd door de overheid voordat er wordt gestart met de bouw. Een nieuwbouwwoning in ’t Noorderheem betekent dat je naast minder onderhoud ook van lagere energielasten geniet.

De huizen in ’t Noorderheem zijn allen hoogwaardig geïsoleerde woningen, voorzien van dubbelglas, de woning is gasloos en heeft een toekomstbestendig verwarmingssysteem: een warmtepomp (WKO) met de bodem als buffer voor warmte in de winter en koelte in de zomer. De gehele woning wordt voorzien van een comfortabele vloerverwarming met uitzondering van de zolders.

Wat is een bodemwarmtepomp/ WKO Installatie?

Een WKO-installatie maakt gebruik van de constante temperatuur van de bodem: het grootschalig opslaan van warmte en koude diep onder de grond. In de zomer wordt koud water uit de bodem gehaald en via een warmtewisselaar ingezet om het gebouw (enkele graden) te koelen. Tegelijkertijd wordt de warmte uit uw gebouw afgevoerd en in de bodem opgeslagen voor gebruik in de winter. Met behulp van een warmtepomp wordt het water in de winter vervolgens op de ideale temperatuur gebracht.

De warmtepomp verzorgt ook het warm tapwater. Doormiddel van een boiler gekoppeld aan de warmtepomp wordt warmwater op temperatuur gehouden om gebruikt te worden.

Hebben de woningen vloerverwarming?

De woningen zijn allemaal voorzien van vloerverwarming (m.u.v. zolderverdieping).

Welke grote opties zijn mogelijk?

Naast de meerwerklijst zijn er uiteraard diverse indelingsvarianten mogelijk, zoals voor/achter koken, het verplaatsen of laten vervallen van (niet constructieve) scheidingswanden en verschillende zolderindelingen. Vanwege de verschillende woningtypen zullen veel van deze wensen specifiek per koper /bouwnummer van toepassing zijn. Het is zeker mogelijk deze rondom en na het verkoopmoment individueel met de architect/aannemer te bespreken.

Is het mogelijk de woningen levensloopbestendig te maken?

Bouwnummers 6 t/m 9 zijn al levensloopbestendig met één slaapkamer met badkamer op de woonverdieping. Bij de overige bouwnummers zijn sommige woningen mogelijk hierop aan te passen, andere woningen lenen zich hier minder voor.

Is het mogelijk gevelwijzigingen door te voeren?

Het project is als geheel uitgewerkt en met specifieke materialen afgestemd op de omgeving. Op basis van het huidige ontwerp is de omgevingsvergunning aangevraagd. Het is daarom niet mogelijk om gevelwijzigingen door te voeren.

Hebben de woningen een berging?

Alle woningen zijn voorzien van een berging. De 2 onder-één-dak woningen hebben een vrijstaande berging/carport met een groen sedumdak. De 3 op-een-dijk villa’s hebben een inpandige berging. De 4 onder-één-dak woningen (en de starterswoningen) hebben een eigen inpandige berging op de kop van het gebouw.

Is de zolderverdieping goed bruikbaar?

De zolderverdieping (vrij indeelbare ruimte) van de 2 onder-één-dak woningen, is via een vaste trap te bereiken en kan worden ingericht als extra slaapkamer, hobbykamer, gym of thuiskantoor. De stahoogte is circa 3,00 meter Er zit een raam in de zijgevel.

De zolderverdieping (vrij indeelbare ruimte) van de 3 op-de-dijk villa’s, is ook via een vaste trap te bereiken en kan worden ingericht als extra slaapkamer, hobbykamer, gym of thuiskantoor. De stahoogte is circa 3,00 meter. Bouwnummer 1 heeft een raam in de zijgevel en een dakraam. Bouwnummer BN02 heeft twee dakramen. Bouwnummer BN03 heeft een raam in de zijgevel, twee dakramen.

De zolderverdieping (berging) van de 4 onder-één-dak woningen, is via een vaste trap te bereiken. De stahoogte is circa 2,50 meter Er zit een dakraam in en is verder onafgewerkt. De zolderverdieping (berging) van bouwnummer BN11 en BN12 is via een vlizo trap te bereiken en is onafgewerkt.

Kan ik de woning helemaal casco kopen?

De badkamer en het toilet kunnen casco worden opgeleverd. Er wordt geen keuken geleverd behalve bij de starterswoningen (stelpost) De woning zelf kan niet casco worden opgeleverd.

Wie is de leverancier voor sanitair en tegelwerk?

Voor het sanitair is gekozen voor een luxe lijn. Het sanitair en tegelwerk wordt geleverd door Middelkoop Culemborg. In de sanitair brochure, die binnenkort beschikbaar komt op de website, kunt u het sanitair per bouwnummer bekijken. Na het vervallen van de opschortende voorwaarden wordt u uitgenodigd voor een afspraak in de showroom. De showroomadviseurs informeren u over het luxe sanitair en helpen u hiernaast graag bij het naar uw wens inrichten/aanpassen van het sanitair.

Planning, procedures, notaris en financiering

Waar vindt u alle voortgangsinformatie over 't Noorderheem?

Vanaf het moment dat de woningtypen online staan volgt voortdurend meer informatie over de woningen op www.noorderheem.nl.

Wat is de planning en voortgang?

Stap 1–3: Pre-sale

Alle belangstellenden die zich hebben aangemeld in de pre-sale fase zijn aangeschreven door van Dullink Makelaar. De pre-sale is inmiddels gesloten.

Stap 4: Start verkoop

Op dit moment is de verkoop van de woningen gestart en kunt u zich als belangstellende nog aanmelden. De definitieve verkoopstukken zoals de verkooptekeningen, technische omschrijving en concept- contracten zullen binnenkort beschikbaar zijn. Voor vragen kunt u contact opnemen met Van Dullink NVM makelaars.

Stap 5: Toewijzing bouwnummers en verkoopgesprekken.

De woningen zijn inmiddels toegewezen/staan onder optie bij Van Dullink NVM makelaars en de verkoopgesprekken zijn gestart. Wanneer u besluit tot aankoop over te gaan wordt de koop/aannemingsovereenkomst opgeaakt en dient deze ondertekend te worden. In de overeenkomst is ruimte voor een financieringsvoorbehoud voor een periode van twee maanden. 

Voor de toewijzing bij `t Noorderheem zijn de ‘Algemene voorwaarden behorende bij de aanmelding voor woningen nieuwbouwproject’ van Van Dullink NVM Makelaars van toepassing.

U vindt deze Algemene Voorwaarden op de website en op achterzijde van het inschrijfformulier. Hoewel het uitgangspunt is om zoveel mogelijk mensen hun hoogste voorkeur toe te wijzen, staat het de ontwikkelaar en Van Dullink NVM Makelaars vrij om bij toewijzing keuzes te maken die naar hun inzicht in het belang zijn van het nieuwbouwproject.

Bij toewijzing van een woning volgt een uitnodiging voor een verkoopgesprek waar vragen over de woning zoals meer-/minderwerk en het vervolgtraject beantwoord worden. Ook volgt er een financiële check bij De Hypotheekshop via een vrijblijvend adviesgesprek.

Wanneer u besluit tot aankoop over te gaan wordt de koop-/aannemingsovereenkomst opgemaakt en dient deze ondertekend te worden. In de overeenkomst is ruimte voor een financieringsvoorbehoud voor een periode van twee maanden.

Stap 6: Start bouw

Eind 3e kwartaal 2024 starten de bouwwerkzaamheden zoals het bouwrijp maken van het gebied en (voor) aanleg van toekomstige ondergrondse infra voor riolering en nuts-partijen. Begin 4e kwartaal 2024 start de bouw van de woningen, waarna aan het einde van de bouw de inrichting van de buitenruimten van 't Noorderheem zal starten.

De geschatte bouwtijd bedraagt 12-16 maanden en is afhankelijk van diverse factoren, waaronder onvoorziene omstandigheden, zoals slechte weersomstandigheden of vertraging bij nutsbedrijven.

Bovenstaande is gebaseerd op de huidige verwachtingen en onze inschattingen. Hierbij hebben we nog geen rekening gehouden met eventuele vertragingen in het proces zoals door bezwaarprocedures, tegenvallende verkoop, vergunningstrajecten ed. De bouwtijd is mede afhankelijk van de weersinvloeden, inrichting (semi) openbaar gebied en nutsinvoeren. De start van de diverse bouwblokken is uiteraard ook sterk afhankelijk van de verkoop van de woningen in deze fase en hierom betreft dit nog slechts een inschatting.

Wat is de huidige status van de gemeentelijke procedures en vergunningen?

De omgevingsvergunning voor ’t Noorderheem is onherroepelijk. 

Financiering: Is duurzaamheidskorting van toepassing?

De meeste banken verstrekken een rentekorting voor woningen die energiezuinig worden opgeleverd. Omdat de woningen van ’t Noorderheem zeer duurzaam en energiezuinig zijn ontwikkeld, loont het zeker de moeite om te informeren naar de voorwaarden van uw hypotheekverstrekker.

Wanneer kunt u naar de notaris?

Dit is afhankelijk van onder andere het succes van de verkoop. De omgevingsvergunning is inmiddels afgegeven. Op basis van onze huidige planning is de verwachting begin 3e kwartaal 2024.

Buitenruimte, groen, water, parkeren, afval

Hoe wordt het buitengebied ingericht?

Om het plan in zijn totaliteit te laten kloppen legt de ontwikkelaar het complete buitengebied aan. Dat betekent inclusief oprijlaan met bomen en grasberm, bodembedekkers (tegenover voortuinen bouwnummers 6 t/m 12), vijverpartijen met bloemrijke oevers, groene hagen, een gezamenlijke tuin inclusief picknickplek, bosschages en schapenhek. Op eigen perceel nabij erfgrens bouwnummer BN01 en BN04 (incl. bosschages) en een schapenhek binnen eigen erfgrens ter zijde van het plangebied. Er komen bomen, hagen, planten en bodemdekkers: amberbomen, Japanse sierkers, hazelaars, seringen, kamperfoeliestruik, duinroos, Gelderse roos, witte kornoelje, ligusterhaag en sneeuwbal planten.

Er komen verhardingen waar nodig en doorgroeitegels en groen, waar het voldoet. Dus rijden en wandelen op mooie klinkers, parkeren op gras. Deze parkeergrastegels hebben als voordeel dat een groene uitstraling hebben en het regenwater goed doorlaten. Daardoor blijft er zeker bij flinke buien minder water op het erf en wordt de riolering ontzien. Nabij de entree van de oprijlaan komt een opstelplaats voor de kliko’s (n.t.b. met gemeente).

Het buitenterrein wordt eigendom van de toekomstige bewoners. Het beheer en onderhoud deelt men met elkaar en kan later verder naar eigen inzicht worden ingericht. Dit gebied wordt uitgegeven als ‘mandelig terrein’ met een beheervereniging. Zie ook vraag 'Parkvereniging'.

Wordt de bestaande boom op het perceel van bouwnummer BN03 gehandhaafd?

Op het perceel van bouwnummer BN03 wordt de bestaande boom gehandhaafd. Na de bouw worden er nieuwe bomen aangeplant langs de oprijlaan en nabij de parkeerplaatsen in openbaar gebied.

Komen er hagen als erfafscheiding?

Er komen aan de straatzijde van bouwnummers BN01 t/m BN10, aan de zijkant van bouwnummer 5 en in de achtertuinen als erfafscheiding van BN06 t/m BN12 lage haagligusters in de tuinen van desbetreffende bouwnummers. De haagligusters dienen gezamenlijk in stand gehouden te worden. De erfafscheidingen tussen de woningen van bouwnummer BN01 t/m BN05 is aan de kopers zelf. Hierover kunnen de buren onderlinge afspraken maken. De zijkanten (noord- en zuidzijde van het plan) die grenzen aan openbaar/gemeenschappelijk gebied worden voorzien van een schapenhek.

Wordt het water meegerekend bij het totale kaveloppervlakte?

Bij alle bouwnummers wordt het water niet meegerekend bij het kaveloppervlakte. (mogelijk  treedt er een verschil op nabij de waterkant van bouwnummer 1, 2, 3, 4, 5 en 6 bij nameting van het kadaster).

Hoe is het parkeren in de wijk geregeld?

Alle woningen hebben één of meer parkeerplaatsen op eigen terrein, dan wel een eigen parkeerplaats op het gemeenschappelijk parkeerterrein. Deze parkeerplaatsen op eigen terrein en op het gemeenschappelijke parkeerterrein moeten in stand gehouden worden.

  • De bouwnummers BN01 t/m BN05 hebben twee eigen parkeerplaatsen op het eigen terrein en deze zijn in de koopsom opgenomen.
  • De bouwnummers BN06 t/m BN12 hebben één eigen parkeerplaats op het gemeenschappelijke parkeerterrein en deze zijn in de koopsom opgenomen.
  • Daarnaast zijn er bezoekersparkeerplaatsen, die qua eigendom in de gemeenschap vallen en dus openbaar toegankelijk zijn en moeten blijven.
Zijn er laadpalen voor elektrische auto's?

Nee, maar deze zijn optioneel te plaatsen (kosten nader te bepalen door de aannemer).

Huishoudelijk afval

De woningen worden voorzien van kliko’s. Er komt een opstelplaats om het afval aan te bieden nabij de entree van het plan aan de Noordersingel.

Mandeligheid, beheervereniging en onderhoud buitenruimte

Zijn er ook spelregels voor uw mandelig gebied?

Zoals bij de meeste gemeenschappelijke terreinen geldt voor uw terrein ook een aantal spelregels. Deze regels zijn vastgelegd in de akte van levering van uw kavel in het artikel over mandeligheid. Aanvullend kan een huishoudelijk reglement opgesteld worden. In een huishoudelijk reglement kan bijvoorbeeld beeld en kwaliteit van het terrein worden vastgelegd. In een van de eerste vergaderingen van de beheervereniging kunnen de bewoners zelf hiertoe een aanzet geven, onder begeleiding van de door Hermes Project vast te stellen beheerder.

Mag het mandelige gebied worden afgesloten?

Met de gemeente Berkel en Rodenrijs is afgesproken dat het gebied openbaar toegankelijk dient te blijven en daarom niet afgesloten mag worden.

Hoe wordt de hoogte van uw bijdrage bepaald?

De hoogte wordt bepaald op basis van uw aandeel in het mandelig terrein en de nog vast te stellen begroting. In de akte van levering staat beschreven wat uw aandeel is. Een grove indicatie van de bijdrage wordt z.s.m. bekend gemaakt. Dit bedrag is mede afhankelijk van welke beheersonderdelen worden uitbesteed of in eigen beheer worden uitgevoerd.

Hoe is het met de kosten voor onderhoud geregeld?

De kosten voor het onderhoud (zowel dagelijks onderhoud als groot onderhoud) worden betaald uit de bijdragen die de leden betalen. De externe beheerder zal in overleg met de leden een begroting opstellen, waarbij duidelijk wordt welk onderhoud voor het mandelig terrein te verwachten is en wat hiervan de kosten zijn. Vervolgens wordt per bouwnummer aangegeven wat hiervoor de maandelijkse bijdrage zou kunnen zijn.

Is er ondersteuning bij startfase van de beheervereniging?

De ontwikkelaar realiseert zich dat een beheervereniging voor de meeste toekomstige bewoners een nieuwe situatie is. Daarom stelt Hermes Project de eerste twee jaar na oplevering een nader door Hermes Project te bepalen partij als externe beheerder aan die de vereniging gaat begeleiden en samen met u als bewoners gaat bepalen hoe het beheer verder vorm zal worden gegeven. 

Is het mogelijk om zelf het onderhoud van het groen, vijverpartijen en beplanting te doen?

Dat is mogelijk. beheervereniging (parkvereniging) kan bijvoorbeeld besluiten om zelf een tuincommissie op te richten die bestaat uit leden die het leuk vinden om te tuinieren. Een bijkomend voordeel kan zijn dat hierdoor de beheerslasten lager zijn.

Welke bouwnummers zijn onderdeel van de beheervereniging (parkvereniging)?

Alle woningen zijn onderdeel van de beheervereniging (parkvereniging).

Wat is een beheervereniging (parkvereniging)? En hoe werkt dit?

U koopt een woning in ’t Noorderheem. Met de koop van deze woning bent u automatisch lid van de beheervereniging, ook wel parkvereniging genoemd. De parkvereniging is eigenaar van het gemeenschappelijk groen/vijverpartijen/weg van het plangebied. Dit gemeenschappelijk gebied is openbaar toegankelijk, maar dus wel gemeenschappelijk eigendom. Samen met de andere mede-eigenaren beheert u het mandelige gebied en bent u verplicht om het gebied te onderhouden, te reinigen en te vernieuwen (indien nodig). Met een beheervereniging kan het niet meer voorkomen dat slechts één mede-eigenaar het onderhoud regelt en uit eigen zak betaalt om vervolgens dit te vorderen bij de andere mede-eigenaren. Dit wordt dan namelijk door de beheervereniging geregeld. De leden van de vereniging bepalen zelf de hoogte van de contributie (bijdrage in onderhoud). De beheervereniging wordt opgericht door de notaris en vervolgens ingeschreven in de Kamer van Koophandel. De notaris zal een model oprichtingsakte voor de Beheers vereniging ‘t Noorderheem opstellen. De bijdrage is niet van de belasting fiscaal aftrekbaar en zijn lasten die u heeft naast uw hypotheeklasten.

Wat is mandeligheid?

Mandeligheid is een bijzondere vorm van mede-eigendom en is als volgt in de wet beschreven: ‘Mandeligheid ontstaat, wanneer een onroerende zaak gemeenschappelijk eigendom is van de eigenaars van twee of meer erven en door hen tot gemeenschappelijk nut van die erven wordt bestemd bij een tussen hun opgemaakte notariële akte, gevolgd door inschrijving daarvan in de openbare registers.' (BW boek 5 art. 60) Vaak wordt hier een Vereniging van Beheer voor opgericht. De vereniging heeft als doel het beheren van alles wat met dit mandelige terrein te maken heeft.

Start derde kwartaal 2024

Altijd al in een duurzaam energiezuinig en mooi nieuwbouwhuis willen wonen, maar opgezien tegen alles wat erbij komt kijken? Geen zorgen. De ontwerpen van 't Noorderheem liggen al klaar en al het voorwerk is gedaan! De omgevingsvergunning is inmiddels definitief en de verkoop is gestart. De bouwstart van 't Noorderheem staat het derde kwartaal 2024 gepland.

Noorderheem logo
Landelijk wonen in Berkel en Rodenrijs