Van dullink binnenkort te koop
Planning verkooptraject bekend
01-12-2023

We hebben een planning gemaakt voor het verkooptraject. De pre-sale is gestart. Vanaf nu kun je je aanmelden als belangstellende voor het woningtype (of meerdere) van je voorkeur. Het is raadzaam dit snel te doen. Door aanmelding op de Early Bird-lijst krijg je voorrang bij de toewijzing. Klik op lees verder voor de gehele planning.

Stap 1–3: Pre-sale

Op dit moment zijn we bezig met de voorbereidingen voor de verkoop van ’t Noorderheem in Berkel en Rodenrijs. Naar verwachting start de verkoop begin 2024. Zodra de start verkoopdatum definitief is, informeren we je hierover per e-mail en zetten we dit op de pagina nieuws op deze website.

N.B.: Vanaf het moment dat de pre-sale van de woningen start, kun je je aanmelden als belangstellende voor het woningtype (of meerdere) van je voorkeur. Doe dat snel. Door aanmelding op de Early Bird-lijst krijg je voorrang bij de toewijzing.

Stap 4: Start verkoop

De verkoop zal naar verwachting begin 2e kwartaal 2024 plaatsvinden. De definitieve verkoopstukken, tekeningen en meerwerkopties zullen dan beschikbaar zijn, zoals de verkooptekeningen, optielijst, technische omschrijving, de concept contracten, et cetera.

Na de start verkoop zal er een inschrijftermijn van 3 weken zijn. U kunt zich inschrijven voor één of meer woningen. Op de website kunt u per bouwnummer de details van de woning vinden en een ingekleurde plattegrond bekijken, ook kunt bij Van Dullink NVM makelaars terecht met uw vragen.

Stap 5: Toewijzing bouwnummers en verkoopgesprekken.

Na het sluiten van de inschrijftermijn zal er een toewijzing van de woningen plaatsvinden door Van Dullink NVM makelaars. Omdat er geen wettelijke regels zijn vastgelegd rondom het toewijzen van een nieuwbouwwoning, kunnen de procedures per nieuwbouwproject verschillen.

Voor de toewijzing bij `t Noorderheem zijn daarom de ‘Algemene voorwaarden behorende bij de aanmelding voor woningen nieuwbouwproject’ van Van Dullink NVM Makelaars van toepassing.

Je vindt deze Algemene Voorwaarden op de website en op achterzijde van het inschrijfformulier. Hoewel het uitgangspunt is om zoveel mogelijk mensen hun hoogste voorkeur toe te wijzen, staat het de ontwikkelaar en Van Dullink NVM Makelaars vrij om bij toewijzing keuzes te maken die naar hun inzicht van belang zijn in het nieuwbouwproject.

Bij toewijzing van een woning volgt een uitnodiging voor een verkoopgesprek waar vragen over de woning zoals meer-/minderwerk en het vervolgtraject beantwoorden kunnen worden. Tevens volgt er een financiële check bij De Hypotheekshop door middel van een vrijblijvend adviesgesprek.

Wanneer je besluit tot aankoop over te gaan wordt de koop-/aannemingsovereenkomst opgemaakt en dient deze ondertekend te worden. In de overeenkomst is ruimte voor een financieringsvoorbehoud voor een periode van twee maanden.

Stap 6: Start Bouw

Eind 3e kwartaal 2024 zal er gestart worden met de bouwwerkzaamheden zoals het bouwrijp maken van het gebied en (voor) aanleg van toekomstige ondergrondse infra ten behoeve van riolering en nuts-partijen. Begin 4e kwartaal 2024 start de bouw van de woningen, waarna aan het einde van de bouw de inrichting van de buitenruimten van het Noorderheem zal starten.

De geschatte bouwtijd bedraagt 12-16 maanden en is afhankelijk van diverse factoren, waaronder ook onvoorziene omstandigheden, zoals slechte weersomstandigheden of bijvoorbeeld vertraging bij nutsbedrijven.

Bovenstaande is gebaseerd op de huidige verwachtingen en onze inschattingen. Hierbij hebben we nog geen rekening gehouden met eventuele verdagingen in het proces zoals door bezwaarprocedures, tegenvallende verkoop, vergunningstrajecten ed. De bouwtijd is mede afhankelijk van de weersinvloeden, inrichting (semi) openbaar gebied en nutsinvoeren. De stat van de diverse bouwblokken is uiteraard ook sterk afhankelijk van de verkoop van de woningen in deze fase en hierom betreft dit nog slechts een inschatting.